Cviky na posilnenie panvového dna

(prevencia pomočovania a zdravého sexuálneho života)

Ľah na chrbte, horné končatiny pri tele, dolné končatiny vystreté.
Za súčasného nadychovania sťahujeme sedacie svaly, konečník, pošvu, svalstvo močovej rúry a za výdychu svalstvo uvoľňujeme.

Ľah na chrbte, horné končatiny pri tele, dolné končatiny vystreté.
Za súčasného nadychovania sťahujeme sedacie svaly, konečník,pošvu, svalstvo močovej rúry a zdvíhme panvu. Za výdychusvalstvo uvoľňujeme.

V ľahu na chrbte s pokrčenými dolnými končatinami, chodidlá mierne od seba.
S nádychom sťahujeme sedacie svaly, svaly konečníka, pošvy a močovej rúry a zdvíhame panvu. S výdychom panvu spustíme na podložku a svaly uvoľníme.

Ľah na chrbte,
bicyklujeme a plynule dýchame.

V ľahu na bruchu máme čelo opreté o chrbty rúk. Nadýchneme sa, stiahneme sedacie svaly a svaly konečníka, pošvy a močovej rúry
a vytáčame trup na stranu, s výdychom sa vraciame do pôvodnej polohy. Cvik opakujeme na opačnú stranu.

Kľačíme, paže sú vystreté,
striedavo zanožujeme a predpažujeme.

Kľačiac na zemi zanožujeme striedavo ľavú
a pravú nohu.

V kľaku striedavo priťahujeme pravé koleno k ľavej ruke a naopak. Pri cvičení sťahujeme
svalstvo zvieračov, nadychujeme sa, pri návrate do pôvodnej polohy svalstvo uvoľňujeme a vydychujeme.

V kľaku robíme mačacie chrbty,
nadychujeme sa pri prehýbaní chrbta.

V ľahu na chrbte si opierame nohy o stenu a dvíhame panvu.

Sadneme si na zem, pokrčíme nohy, rukami sa držíme pod kolenami. Húpeme sa na chrbte ako na kolíske.