Proces močenia

17.04.2017 | 19:55 | admin

PROCES MOČENIA SA DELÍ NA 2 ZÁKLADNÉ FÁZY:
1. Uskladňovacia/plniaca fáza

– kedy sa moč vytvorený v obličkách uskladňuje v močovom mechúri a postupným napĺňaním močového mechúra dochádza k rozťahovaniu jeho svaloviny a podráždeniu nervových buniek, ktoré sa nachádzajú v jeho stene. Normálna kapacita moč. mechúra je približne 300-500 ml. Keď je v močovom mechúri približne 200 ml moča, nervové zakončenia v mechúri začnú do mozgu vysielať signály a oznámia tak mozgu, potrebu močiť. To je moment, kedy si uvedomíte, že chcete vyprázdniť svoj močový mechúr. Nemusíte to však urobiť hneď.

Za normálnych okolností VY ROZHODUJETE, KEDY PÔJDETE MOČIŤ.

2. Vyprázdňovacia fáza

– ak sa rozhodnete, že to urobíte, mozog pošle signály do miechy a do močového mechúra, čím dochádza k stiahnutiu jeho svaloviny a vypudeniu nahromadeného objemu moča.

Spomenutý fyziologický dej je výsledkom komplexného spolupôsobenia rôznych anatomických štruktúr. Nervový systém je v úlohe regulátora celého procesu. Ide o zložitý neurologický proces a porucha na ktorejkoľvek jeho úrovni vedie k narušeniu normálneho močenia.
Zlá informovanosť centrálneho nervového system spôsobí zvýšenú dráždivosť svaloviny močového mechúra už aj na malé množstvo moču. Dôsledkom toho býva časté močenie, náhle naliehavé močenie, ktoré sa nedá vôľou potlačiť, náhly únik moču po predchádzajúcom náhlom nutkaní na močenie, nočné prebúdzanie sa kvôli potrebe močiť. Ide o súbor príznakov, ktoré sú dokazom toho, že O TOM, KEDY PÔJDETE MOČIŤ ROZHODUJE VÁŠ MOČOVÝ MECHÚR.

Tento stav sa prejaví súborom príznakov, ktorý nazývame hyperaktívny močový mechúr.

spat