Nebojte sa liečby!

25.05.2017 | 16:23 | admin

Únik moču vás síce nezabije, ale podstatne zhorší kvalitu života, niektoré ženy dokonca
inkontinencia ohrozuje aj existenčne, nakoľko pre ťažkosti s únikom moču boli prepustené
zo zamestnania, resp. ho nemôžu vykonávať. Ženy na dôchodku sú spoločensky izolované,
nemôžu sa zúčastňovať spoločenských aktivít, ako sú napr. výlety alebo kultúrne podujatia,
dokonca niekedy ich nechcú navštevovať ani ich príbuzní. Pritom vo väčšine prípadov je možné
pacientkam pomôcť, formy pomoci sú rôzne.

V prvom rade je potrebné navštíviť lekára,

najlepšie praktického alebo gynekológa, ktorý vykoná základné vyšetrenia a odporučí ďalší postup.
Špecialista potom zisťuje príčinu úniku moču a podľa nej navrhne spôsob liečby. Vo väčšine prípadov
sa začína tzv. konzervatívnou – neoperačnou liečbou. Ak má pacientka časté močenie – viac ako 8x
počas dňa a viac ako 1x počas noci, silné opakované nútenia na močenie a/alebo po nútení na močenie
nestihne prísť na WC, lekár predpíše pacientke tabletkovú liečbu.

Mnohé ženy majú obavu z užívania liekov, najmä z vedľajších účinkov. Existuje niekoľko druhov
medikamentov, máme k dispozícii preparáty určené pre pacientky vo vyššom veku, ktoré neprenikajú
do mozgových štruktúr a teda nespôsobujú žiadny útlm vedomia ani závrate. Ďalšie preparáty majú
retardovanú formu, teda sa užíva len jedna tabletka denne, ktoré pôsobí počas 24 hodín, čo je výhodné
pre pacientky, ktoré užívajú viacero druhov liekov. Nakoľko niektoré lieky spôsobujú suchosť v ústach,
pre ktorú ženy prestali liečbu užívať, máme dnes k dispozícii tabletku, ktoré tieto vedľajšie účinky nemá.
Každopádne je potrebné pre pacientku vybrať vhodný liek na základe kompletného vyšetrenia.

Súčasťou konzervatívnej liečby sú aj režimové opatrenia,

ako je úprava telesnej hmotnosti (v prípade, že má žena nadmernú hmotnosť), optimalizácia pitného
a mikčného režimu (pitie primeraného množstva tekutín počas dňa, ale už nie večer pred spaním,
pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra, vždy pred spaním), obmedzenie pitia „dráždivých“
nápojov, ako káva, alkohol a pod.

V prípade, že to celkový zdravotný stav dovolí, vhodné je pravidelné cvičenie panvového dna,
brožúry a DVD sú k dispozícii u lekárov, resp. na web stránkach o inkontinencii.
Pri liečbe treba byť trpezlivý, ťažkosti s únikom moču nevznikli za jeden deň a nepredstavujú akútny
problém, liečba je zväčša dlhodobá a zlepšenie nastáva postupne, je preto veľmi dôležité liečbu
predčasne neukončovať.
Vaše zdravie je vo Vašich rukách, nebojte sa konzultovať svoj problém.

spat