DOTAZNÍK

Máte dráždivý
močový mechúr?

 

 

 Odpovede na otázky

Vám poskytnú informácie o tom, či aj Vaše problémy s močením spôsobuje ochorenie, ktoré sa nazýva hyperaktívny močový mechúr.

Mnoho ľudí má výrazné problémy s močovým mechúrom, a pritom si neuvedomujú, že ich problémy môžu byť spôsobené ochorením, ktoré sa nazýva hyperaktívny močový mechúr.
Odpovede na nižšie uvedené otázky Vám poskytnú informácie o tom, či aj Vaše problémy s močením spôsobuje toto ochorenie.

Do akej miery Vás obťažujú nasledovné príznaky?

Označte, prosím, pri každej otázke odpoveď, ktorá čo najpresnejšie vyjadruje, ako často sa u Vás vyskytujú nasledujúce príznaky:

Vôbec nie
Len veľmi málo
Trochu
Do značnej miery
Veľmi
Neznesiteľne
Skóre: