Čo je hyperaktívny
močový mechúr?

Je to stav, kedy nie Vy,
ale Váš močový mechúr rozhoduje, kedy budete močiť.

Tento stav je spôsobený neschopnosťou močového mechúra uskladniť normálne množstvo moču, pretože k sťahom svaloviny hrdla močového mechúra dochádza už pri jeho minimálnej náplni, a to vedie k poruchám močenia a zhoršeniu kvality života.

Hyperaktívny močový mechúr je definovaný
ako súbor príznakov, pre ktoré je charakteristické:

 • nutkavé a neodkladné močenie (takzvaná urgencia) s únikom alebo bez úniku moču,
 • časté močenie a
 • nočné močenie, ktoré prerušuje spánok bez prítomnosti inej príčiny Uvedené príznaky sa nemusia vždy vyskytovať všetky naraz, ale neodkladné nutkanie na močenie (urgencia) sa pri tomto ochorení vyskytuje vždy.

Podrobnejší popis jednotlivých príznakov
hyperaktívneho močového mechúra:

 • urgencia je náhle, neprekonateľné nutkanie na močenie, ktoré Vás núti zanechať akúkoľvek činnosť a ísť sa vymočiť. Je najdôležitejším príznakom hyperaktívneho močového mechúra,
 • za časté močenie sa považuje ak močíte častejšie ako 8-krát za 24 hodín,
 • noktúria je odborný výraz pre stav, kedy kvôli nutkaniu na močenie viac ako raz prerušíte svoj spánok,
 • urgentná inkontinencia je zrejme jedným z najnepríjemnejších príznakov, pretože ide o mimovoľný únik moču, ktorý nasleduje po náhlom, neprekonateľnom nutkaní na močenie (je to vlastne urgencia s únikom moču).

Komplikácie

Toto ochorenie môže viesť k výraznému zníženiu kvality života. Pacienti podriaďujú svoj denný program „močovému mechúru“, čo vedie k pocitom straty spoločenského postavenia a sociálnej izolácii. Výsledkom je často depresia, poruchy spánku a psychická záťaž. Účinná liečba však môže výrazne znížiť psychické aj spoločenské dopady tohto ochorenia na kvalitu života pacientov.

Hyperaktívny močový mechúr -
ochorenie ako iné

 
 • celosvetovo trpí ochorením hyperaktívneho močového mechúra do 20% dospelej populácie, resp. 1 zo 6 pacientov
 
 
 • ľudia často svoje obtiaže s močovým mechúrom pripisujú veku a hanbia sa o nich povedať lekárovi
 
  
 
 • ochorenie postihuje ľudí vo všetkých vekových skupinách aj keď jeho výskyt stúpa vekom
 
 
 • ženy trpia týmito problémami častejšie ako muži, nie je však pravdou že je to len dôsledkom pôrodov
 

 

 

Diagnostika

Stanovenie diagnózy hyperaktívneho močového mechúra spočíva v dôkladnom rozhovore s lekárom.
Preto sa nehanbite otvorene s lekárom hovoriť o všetkých Vašich problémoch súvisiacich s močením.

Veľmi často sa v diagnostike využíva dotazník,
ktorý pomôže stanoviť ako často sa u Vás jednotlivé príznaky vyskytujú a na základe Vašich odpovedí lekár vypočíta skóre, ktoré ak je vyššie ako 8, naznačí, že môžete mať hyperaktívny močový mechúr. Súčasťou stanovenia diagnózy by mal byť aj tzv. mikčný denník. Ide o 48 až 72-hodinový záznam, do ktorého by ste si mali zapisovaťobjem prijatých tekutín, počet močení, čas močenia, objem jednotlivých dávok moču a výskyt jednotlivých príznakov pred, počas alebo po močení.

Na presné stanovenie diagnózy hyperaktívneho močového mechúra je potrebné vylúčiť iné ochorenia, ktoré by sa mohli prejavovať podobnými príznakmi.
Na to môžu poslúžiť ďalšie vyšetrenia, ako napr. mikrobiologické vyšetrenie vzorky moču, ultrasonografické vyšetrenie (ultrazvuk), cystoskopia, uroflowmetria, prípadne kompletné urodynamické vyšetrenie. Ktoré konkrétne vyšetrenia sú potrebné na stanovenie diagnózy hyperaktívneho mechúra je výlučne na zvážení lekára a ich výber závisí od klinického stavu pacienta.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie?

Pred návštevou lekára si môžete vyplniť a vytlačiť štandardizovaný dotazník na hyperaktívny močový mechúr a napomôcť tak k správnemu stanoveniu vašej diagnózy. Uvedomte si, že lekár Vám môže pomôcť a predpísať Vám účinnú liečbu. Preto by ste sa nemali hanbiť povedať lekárovi o všetkých svojich problémoch. Pripravte si zoznamu vašich ochorení a liekov, ktoré užívate. Pripravte si otázky, ktoré sa lekára chcete spýtať.

 

 


 

 

Použitá literatúra:

 1. Milsom, I., Abrams, P., Cardozo, L., Roberts, RG., Thuroff, J., Wein, AJ. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population – based prevalence study. BJU Int 2001; 87: 760-766.
 2. Švihra J. a kol.: Inkontinencia moču. Osveta 2012; 26, Tab. 1.5.