Riešenia:
Liečba hyperaktívneho močového mechúra

MEDIKAMENTÓZNA LIEČBA

Lieky určené na liečbu tohto ochorenia sa nazývajú anticholinergiká. Svojim pôsobením zasahujú do inervácie močového mechúra a tým znižujú jeho dráždivosť (hyperaktivitu). Pôsobia na svalové bunky v močovom mechúri, kde blokovaním prestupu mediátora na receptor znižujú sťahy svalových buniek. To vedie k zvýšeniu kapacity močového mechúra, predĺženiu intervalu medzi močeniami a zlepšeniu klinických príznakov. Nakoľko sa tieto receptory nachádzajú aj mimo svaloviny močového mechúra, môže byť táto liečba sprevádzaná aj nežiadúcimi účinkami, ako je napríklad suchosť úst a očí, zápcha a iné. Sprievodné príznaky sú však určite miernejšie a nemajú taký rozsiahly dopad na kvalitu života ako samotné príznaky hyperaktívneho močového mechúra. Do tejto skupiny patria lieky s rôznymi účinnými látkami, ktoré sa líšia nielen účinnosťou ale aj spektrom nežiadúcich účinkov a o výbere konkrétneho lieku rozhoduje výlučne lekár. Jedným typom liekov na liečbu hyperaktívneho močového mechúra sú lieky s účinnou látkou trospium chlorid. Ide o účinnú látku, ktorá podľa legislatívy SR patrí do prvej línie liečby hyperaktívneho močového mechúra. Výhodou tejto účinnej látky je okrem jej účinnosti aj to, že do centrálneho nervového systému prestupuje len minimálne, z čoho vyplýva nízky výskyt nežiadúcich účinkov na centrálny nervový systém.

NEFARMAKOLOGICKÉ OPATRENIA,

ktoré môžu zvýšiť účinnosť liečby:

Hyperaktívny močový mechúr - 
zmena životného štýlu

  • zníženie príjmu kofeínových prípravkov
 
  • redukcia konzumácie korenených jedál, citrusových plodov, sýtených nápojov, umelých sladidiel (aspartam)
 
  • redukcia váhy, nakoľko nadváha môže spôsobovať zvýšený tlak na moč. mechúr
 
  • Optimalizácia príjmu tekutín - množstvo aj vhodné rozloženie ich príjmu počas dňa
 
  • regulácia zápchy dostatočným príjmom vlákniny a používaním prírodných laxatív