Hyperaktívny mechúr

Čo je hyperaktívny močový mechúr?

Je to stav, kedy nie Vy, ale Váš močový mechúr rozhoduje, kedy budete močiť.
Tento stav je spôsobený neschopnosťou močového mechúra uskladniť normálne množstvo moču, pretože k sťahom svaloviny hrdla močového mechúra dochádza už pri jeho minimálnej náplni, a to vedie k poruchám močenia a zhoršeniu kvality života.

Hyperaktívny močový mechúr je definovaný ako súbor príznakov, pre ktoré je charakteristické:

  • nutkavé a neodkladné močenie (takzvaná urgencia) s únikom alebo bez úniku moču,
  • časté močenie a
  • nočné močenie, ktoré prerušuje spánok bez prítomnosti inej príčiny

Uvedené príznaky sa nemusia vždy vyskytovať všetky naraz, ale neodkladné nutkanie na močenie (urgencia) sa pri tomto ochorení vyskytuje vždy.

Podrobnejší popis jednotlivých príznakov hyperaktívneho močového mechúra:

  • urgencia je náhle, neprekonateľné nutkanie na  močenie, ktoré Vás núti zanechať akúkoľvek činnosť a ísť sa vymočiť. Je najdôležitejším príznakom hyperaktívneho močového mechúra.
  • za časté močenie sa považuje  ak močíte častejšie ako 8krát za 24 hodín.
  • noktúria je odborný výraz pre stav, kedy  kvôli nutkaniu na močenie viac ako raz prerušíte svoj spánok.
  • urgentná inkontinencia je zrejme jedným z najnepríjemnejších príznakov, pretože ide o mimovoľný únik moču, ktorý nasleduje po náhlom, neprekonateľnom nutkaní na močenie (je to vlastne urgencia s únikom moču).

Komplikácie

Toto ochorenie môže viesť k výraznému zníženiu kvality života. Pacienti podriaďujú svoj denný program "močovému mechúru", čo vedie k pocitom straty spoločenského postavenia a sociálnej izolácii. Výsledkom je často depresia, poruchy spánku a psychická záťaž. Účinná liečba však môže výrazne znížiť psychické aj spoločenské dopady tohto ochorenia na kvalitu života pacientov.